EKSKLUZYWNA FOTOGRAFIA ŚLUBNA - TAK DZIAŁAMY!

Najlepsze zdjęcia ślubne są...

...jak magiczne lusterko ze „Śpiącej Królewny” - przeglądacie się w nich i widzicie, kto jest najpiękniejszą i najszczęśliwszą parą na świecie. Z tym, że nie są one jedynie bajkowym artefaktem, ale własnością Waszą i Waszych wspomnień, która do końca życia będzie Wam pokazywać te najwspanialsze chwile. Dlatego nie warto traktować ich po macoszemu, bo można przypadkiem wylądować w zupełnie innej bajce!

Chcecie, żeby Wasze zdjęcia...

...były tak świetne i realistyczne, że będą niemal wyskakiwały z albumu, ramek i monitorów? Super, bo my też tego chcemy!
Połowa z naszej dwójki ma ten wielki dzień już za sobą i wie, jak ważne jest, żeby fotograf robił zdjęcia dla Was, zgodnie z tym, co sami chcielibyście później na nich zobaczyć, a nie tym, co chętnie by zobaczył w swoim portfolio. Choć u nas to się akurat nie wyklucza :)

Żeby wyeliminować dodatkowe stresy....

...spotkajmy się przed ślubem. Chcemy Was podpytać, jak wyobrażacie sobie ten dzień i jakie zdjęcia lubicie. Wy natomiast przekonacie się, czy dobrze i swobodnie się z nami czujecie. A w dniu ślubu? Nie będziemy rzucać się w oczy, ale w razie potrzeby zapanujemy nad gośćmi. Plener? Jeśli nie lubicie pozować, zajmiemy Wasze myśli i ręce scenką aranżowaną, która zamieni bóle i trudy w przyjemną zabawę.

Często żałujecie, że w czasie wesela...

...nie udało Wam się być ze wszystkimi jednocześnie i nikomu nie poświęciliście tyle czasu, ile pragnęliście.
Dlatego stworzyliśmy duet, który robi reportaż ślubny na dwa obiektywy. Dzięki temu macie wgląd niemal we wszystkich i wszystko, co działo się na Waszym weselu. Te zdjęcia, oglądane potem z gośćmi, prowokują do wspominek i opowieści. Dzięki nim uzyskujecie więc pełny obraz wydarzeń, a czas z bliskimi zostaje zgrabnie nadrobiony :)

Po fotografie spodziewacie się...

...że będzie:
profesjonalny od początku do końcu,
operował profesjonalnym sprzętem fotograficznym,
w stanie zaproponować albumy ślubne - zarówno tradycyjne, hand-made, jak i fotoksiążki,
w pełni mobilny,
godny zaufania,
dysponował doświadczeniem, którym potrafi się posługiwać,
posiadał odpowiednie umiejętności interpersonalne,
miał wolne terminy :)

Więc...

... czy chcecie przeżyć niesamowitą fotograficzną przygodę? Bo we dooooo! :)

ANIA GOŁĘBIOWSKA

Wedoo is about what we do - wedding photography, usually by the two of us. You’ve shown us that a key to success is to look at this special day through your eyes. That is why we decide together about the final photos’ look and that gives us the greatest satisfaction.

We know that sometimes just one look and photo style is just not enough. That’s where the idea of a photographic duo came from. Thanks to this solution you get a full picture of what was happening during your wedding day. We are glad, because you like it!

EXCLUSIVE WEDDING PHOTOGRAPHY - THIS IS HOW WE WOR

The best wedding photographs are those...

... who are like a magic mirror from the „Snow White” - you reflect in them and you see who is the most beautiful and the happiest couple ever. With that crucial difference that they are not only a fairytale artifact but your property which will show you yours magic moments till the end of your life. That’s why you can't neglect this subject because by chance you may land in a completely different fairytale!

You want your pictures to be...

... so great and realistic that almost jump out of your frames/albums/computer monitors?
Fine, because we want that too!
One of us already had a wedding day and know exactly how important it is for a photographer to take pictures by what you actually would like to see on them afterwards. Not neccessarily what a photographer would gladly see in his/her portfolio. Well, actually one doesn’t excludes the other one :)

To eliminate any extra stress...

... why don’t we meet before your wedding! We want to ask you how do you imagine this day and yourselves in it as well as what kind of photos are you especially keen on. And you will see if you feel well and at ease with us. And on the wedding day? We won’t be conspicuous but in case of neccessity - we will take control over your guests. And the outdoor session? If you don’t like to sit, we will arrange the scene and occupy your thoughts and hands, changing all the toil and pain into a great fun.

As far as we know, you often complain that during the wedding...

... you totally weren’t able to be with everyone at once and didn’t share enough time with anybody.
Don’t worry - at least thank to us you may see everyone and everything what were going on on your wedding. Afterwards, these wedding pictures, admiring with your guests, provoke all the memories and anecdotes. So you get extra information on the events plus you catch up elegantly the time with your relatives :)

You expect that the photographer of your choice...

... will:
- be professional, from top to toe,
- operate skillfully all that magical photographic equipment,
- offer both: traditional, hand-made photo albums and photobooks,
- be fully mobile,
- be trustworthy,
- have a great experience he can take advantage of,
- have adequate interpersonal skills,
- be free at the date of your wedding :)

So...

... Do you want to go on an amazing photographic adventure? Because we do!

PRZEMEK SKÓRA

Wedding pictures are one the most difficult areas of photography. They combine all photographic styles. We offer  you the highest quality pictures supported by years of experience on different areas of photography.

Our photos are exclusive because together with you we make out of them some really fabulous things. Also, we offer you unique photo albums, original ideas and arrangement of a photo session. Exclusiveness equals a satisfaction higher than expected. And that’s what we deliver.